Cookies a ochrana údajů 1. Zpracování přístupových údajů

Při každé návštěvě naší webové stránky ukládáme Vaše přístupové údaje v takzvaných server-log-files. Zaznamenávány jsou následující údaje:

 • IP adresa
 • datum a čas přístupu
 • vyhledávač
 • operační systém
 • poskytovatel internetových služeb

Účel zpracování údajů
Tyto údaje jsou statisticky vyhodnocovány v zájmu zkvalitnění nabídky internetových stránek a zajištění uživatelsky přívětivějšího prostředí, rychlejšího zjištění a odstranění chyb a řízení kapacity serveru. Pouze v případě, že máme konkrétní důkazy pro neoprávněné užívání naší webové stránky, použijeme tyto osobní údaje za účelem trestního stíhání.

Doba uchovávání údajů
Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu 5 let.

Právní základ
Právním základem pro zpracování přístupových údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem společnosti Martin Tvarůžek (IČO: 75233371) (nabídka internetových služeb & zabezpečení údajů).

 

 1. Cookies

2.1. Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek provozovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá rovněž soubory cookies, které umožňují analyzovat Vaše užívání webové stránky. Informace o Vašem využívání těchto webových stránek získané prostřednictvím souborů cookies se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenesena plná IP adresa a zkrácena až tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránek, sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a k zajištění dalších služeb pro provozovatele stránky souvisejících s používáním webové stránky a internetu. IP adresa odesílaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spojována s ostatními daty Google. Shromažďování údajů vytvořených pomocí cookies a údajů vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (včetně IP adresy) a zpracování těchto údajů Googlem můžete zabránit, pokud si stáhnete a nainstalujete Browser Plugin dostupný zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Právní základ
Právním základem pro používání Google Analytics je oprávněný zájem společnosti Martin Tvarůžek (IČO: 75233371) (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), který spočívá ve vyhodnocování webové stránky a analýze jejích aktivit.

Příjemce údajů
Tyto údaje jsou předávány společnosti Google za uvedeným účelem.

Doba uchovávání údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let a poté vymazány.

 

 1. Odkazy

Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy na webové stránky jiných účastníků internetu slouží k uspokojení dalších informačních potřeb uživatele. Na jejich obsah nemá společnost Martin Tvarůžek (IČO: 75233371) žádný vliv a nenese za něj odpovědnost. Za obsah a správnost poskytovaných informací zodpovídá výhradně poskytovatel příslušné webové stránky dostupné přes odkaz. Web vytvořil Kuba Bernáth v agentuře Frontal - nenese odpovědnost za provoz webu.

 

 1. Kontaktní formulář

Jsme rádi, když nás kontaktujete.

Zpracování údajů
V rámci navázání kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře zpracovává Martin Tvarůžek (IČO: 75233371) tyto osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo (nepovinné)
 • individuální zpráva

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje Vámi poskytnuté v rámci vyplnění kontaktního formuláře jsou zpracovány za účelem

 • navázání kontaktu
 • příp. navázání obchodních vztahů.

Právní základ
Zpracování Vašich osobních údajů v rámci vyplnění kontaktního formuláře se zakládá na provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Doba uchovávání údajů
Údaje zpracovávané pro uvedené účely jsou zpracovávány po dobu trvání obchodního vztahu resp. až do vypršení případné lhůty pro uchovávání údajů stanovené zákonem.

 

 1. Zabezpečení údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

Martin Tvarůžek (IČO: 75233371) přijímá odpovídající technická a organizační opatření ve smyslu čl. 32 GDPR s ohledem na stav techniky, prováděcí náklady, způsob, rozsah, okolnosti a účely zpracování a pravděpodobnost vzniku a závažnost rizik pro práva a svobody fyzických osob.

V zájmu ochrany Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, neoprávněným přístupem, změnou a šířením neoprávněnými osobami jsou přijata mj. následující opatření:

 • zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb v souvislosti se zpracováním;
 • zajištění rychlého obnovení dostupnosti osobních údajů v případě fyzických či technických incidentů;
 • implementace postupů pravidelné kontroly, hodnocení a evaluace účinnosti technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Dovolujeme si upozornit, že neneseme odpovědnost za zpřístupnění informací v důsledku chyb při přenosu údajů, které jsme nezpůsobili, resp. nám je nelze přičítat, a/nebo v důsledku neautorizovaného přístupu třetích osob.